Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

O škole

Informace o Mateřské škole speciální

Od 1.11.2009 je oficiální název: Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace.

 

Základní informace

MŠS je příspěvkovou organizací Města Louny. Od roku 1994 s právní subjektivitou. Dříve sídlila škola ve vile, v ulici Smetanova. Od září 1997 sídlí v nynější budově, v ulici Školní, dříve psáno ulice V Domcích. Během let došlo i k několika změnám názvu zařízení.

Škola je panelového typu z roku 1984, nachází se v sídlišti Nad Tratí. Původní účel budovy byl rehabilitační jesle a MŠ. Budova je dvoupodlažní, čtyři třídy spojené hospodářskou částí, kolem budovy je zahrada se zelení a hracími prvky. K přízemním třídám náleží venkovní terasy s dřevěnými altány. Škola se průběžně opravuje, upravuje a vylepšuje. V části hospodářské vznikly nová místa ke každodennímu účelovému využívání dětmi. Kapacita zařízení je 56 dětí. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd, zpravidla podle věku, s přihlédnutím k druhu a stupni postižení. Přijímáme děti ve věku zpravidla od 3 do 7 let. Děti přijímá ředitelka školy na základě odborného doporučení pro speciální péči (pediatr a SPC - speciální pedagogické centrum nebo PPP - pedagogicko-psychologická poradna) a písemné žádosti rodičů v den zápisu do MŠS vyhlašovaným zřizovatelem, popř. po individuální konzultaci s ředitelkou během školního roku. Přijímáme děti, které mají problémy v oblasti řečové, sluchové, zrakové, děti s mentálním, tělesným postižením, děti s vývojovými poruchami, děti postižené souběžně více vadami a děti s autismem.

Provozní doba : pondělí až pátek 6,00 - 16,00 hodin.

 

Co se u nás hradí měsíčně ?


Školné = úplata za vzdělávání  
Při celodenní docházce 900,-Kč
 
Předškoláci, i s OŠD nehradí rodiče, ale zřizovatel

Stravné  
  3 - 6 let 7 - 10 let
Přesnídávka 7,- Kč 8,- Kč
Oběd 18,- Kč 20,- Kč
Svačina 6,- Kč 6,- Kč
Celkem 31,- Kč 34,- Kč

Omlouvání dětí lze pouze nejpozději do 7,00 hodin ráno toho dne, kdy dítě nepřijde do zařízení, jinak hradí rodiče celý den stravné.

Úhrada školného a stravného se provádí v hotovosti , u hospodářky školy, vždy ve dvou předem určených termínech, po dohodě lze hradit převodem z účtu.

TOPlist